Archive for the ‘Uncategorized’ Category

BOEK DRIE

GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF? (DEEL EEN)

EN DAN LATER SAL DIE VOLGENDE BOEKE VOLG:

BOEK VIER

MOET ONS DIE SABBAT HEILIG?

BOEK VYF

HET ‘N MENS ‘N SIEL?

EN NOG LATER NOG MEER BOEKE

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)

Webtuiste: www.truejehovahswitness.org.za

Liewe Billy,

Dat jy en ALLE ander mense in MY BEELD geskape is word normaalweg NOOIT betwis nie; en omdat EK GEESTELIK is en julle vleeslik is; moet die OOREENKOMS dus wees wat ons persoonlikhede aanbetref.

Read the rest of this entry »

BOEK TWEE

MAG MENSE VARKVLEIS EET?

EN DAN LATER SAL DIE VOLGENDE BOEKE VOLG:

BOEK DRIE

GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF?

BOEK VIER

MOET ONS DIE SABBAT HEILIG?

EN NOG LATER NOG ‘N MENIGTE BOEKE

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)

Webtuiste: www.truejehovahswitness.org.za

Read the rest of this entry »

ONS HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, GEE AAN MY PERSOONLIK IE VOLLE EN BETROUBARE BETEKENIS VAN DIE “ONSE VADER” GEBED

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)


VOORWOORD

Ek skep nou met hierdie skrywe die agtergrond van wat benodig word om direk met JEHOVA GOD in aanraking te kom; en dat HY met enige persoon, of ALLE persone, PERSOONLIK dan sal praat. Ek is geheel en al ‘n doodgewone persoon; spesiale eienskappe het ek nie; met die uitsondering dat ek ons HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, met opregtheid genader het; om uit te vind wat HY werklik van my verwag; en om sodoende SY goedkeuring te verkry. HY weet dat ek nie alleen opreg in SY weë WIL wandel nie, maar ook WIL DOEN wat HY van my verwag.

Read the rest of this entry »

14th. October 2016

THE CONTENTS OF LETTER NUMBER 3 IS LONG; BUT WORTH KNOWING ABOUT!!!

Below is the letter that I wanted to forward to Elder Paddy Hyland of the Riversdale Congregation in South Africa; BUT could NOT as the protocol of “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” is NOT in accordance with that of our HEAVENLY FATHER, JEHOVAH GOD.

“THEIR” (meaning “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” in all my future Posts) protocol is aimed at “silencing” any opposition to “THEIR” arrogant attitude; as to how “THEY” dominate “THEIR” flock and change the context of JEHOVAH GOD’s Bible!!!

Read the rest of this entry »

8th. October 2016

I commenced as indicated above by approaching an Elder; and wrote the letter below to him in Afrikaans. Just below the letter will be an as accurate as possible translation of the letter into English.

Hi Willie,

Ek wil net begin om Die HEILIGE GEES te bespreek. Myns insiens is dat dit die belangrikste wanopvatting van die Beheerligaam is: WAT of WIE is Die HEILIGE GEES?

Ondergenoemde skrywings kom uit publikasies van die Beheerliggaam:

Read the rest of this entry »

3rd October 2016

MY INTRODUCTION AS TO WHY I AM AT LOGGERHEADS WITH THE GOVERNING BODY OF THE JEHOVAH’S WITNESSES

From ALL my future Posts concerning this topic you will observe that I consider that there is a “JUDAS ELEMENT” within “The Governing Body of ‘The JEHOVAH’S WITNESSES’”; and ALL those Posts will be aimed at eliminating that “JUDAS ELEMENT”!!!

You will also notice that I have a deep sympathy and caring for any “SINCERE” JEHOVAH’S WITNESS!!!

Read the rest of this entry »

19th. May 2016

To ALL “The SINCERE and LOYAL JEHOVAH’s Witnesses” out there in this SINISTER and evil world:

OF ULTIMATE IMPORTANCE:

Remember to take note of 2 Corinthians 13:5 which states: “5 Keep testing whether YOU are in the faith, keep proving what YOU yourselves are. Or do YOU not recognize that Jesus Christ is in union with YOU? Unless YOU are disapproved.”

I do NOT know if “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” takes that Scripture seriously or apply it to themselves; as they are in my opinion VERY keen to avoid “THEIR FLOCK” doing so!!!

TO THE GOVERNING BODY OF THE JEHOVAH’s WITNESSES:

QUESTION No. 9:

Read the rest of this entry »

13th. May 2016

To ALL “The SINCERE and LOYAL JEHOVAH’s Witnesses” out there in this SINISTER and evil world:

OF ULTIMATE IMPORTANCE:

Remember to take note of 2 Corinthians 13:5 which states: “5 Keep testing whether YOU are in the faith, keep proving what YOU yourselves are. Or do YOU not recognize that Jesus Christ is in union with YOU? Unless YOU are disapproved.”

I do NOT know if “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” takes that Scripture seriously or apply it to themselves; as they are in my opinion VERY keen to avoid “THEIR FLOCK” doing so!!!

TO THE GOVERNING BODY OF THE JEHOVAH’s WITNESSES:

QUESTION No. 8:

Read the rest of this entry »

12th. May 2016

To ALL “The SINCERE and LOYAL JEHOVAH’s Witnesses” out there in this SINISTER and evil world:

OF ULTIMATE IMPORTANCE:

Remember to take note of 2 Corinthians 13:5 which states: “5 Keep testing whether YOU are in the faith, keep proving what YOU yourselves are. Or do YOU not recognize that Jesus Christ is in union with YOU? Unless YOU are disapproved.”

I do NOT know if “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” takes that Scripture seriously or apply it to themselves; as they are in my opinion VERY keen to avoid “THEIR FLOCK” doing so!!!

TO THE GOVERNING BODY OF THE JEHOVAH’s WITNESSES:

QUESTION No. 7:

Read the rest of this entry »

11th. May 2016

To ALL “The SINCERE and LOYAL JEHOVAH’s Witnesses” out there in this SINISTER and evil world:

OF ULTIMATE IMPORTANCE:

Remember to take note of 2 Corinthians 13:5 which states: “5 Keep testing whether YOU are in the faith, keep proving what YOU yourselves are. Or do YOU not recognize that Jesus Christ is in union with YOU? Unless YOU are disapproved.”

I do NOT know if “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” takes that Scripture seriously or applies it to themselves; as they are in my opinion VERY keen to avoid “THEIR FLOCK” doing so!!!

TO THE GOVERNING BODY OF THE JEHOVAH’s WITNESSES:

QUESTION No. 6:

Read the rest of this entry »