ONS HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, GEE AAN MY PERSOONLIK IE VOLLE EN BETROUBARE BETEKENIS VAN DIE “ONSE VADER” GEBED

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)


VOORWOORD

Ek skep nou met hierdie skrywe die agtergrond van wat benodig word om direk met JEHOVA GOD in aanraking te kom; en dat HY met enige persoon, of ALLE persone, PERSOONLIK dan sal praat. Ek is geheel en al ‘n doodgewone persoon; spesiale eienskappe het ek nie; met die uitsondering dat ek ons HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, met opregtheid genader het; om uit te vind wat HY werklik van my verwag; en om sodoende SY goedkeuring te verkry. HY weet dat ek nie alleen opreg in SY weë WIL wandel nie, maar ook WIL DOEN wat HY van my verwag.

Omdat ek ‘n gekwalifiseerde Diesel en Trekker Ambagsman was; kan met oortuiging skryf dat ek ‘n goed gekwalifiseerde motorbestuurder is; weens ek ‘n intieme kennis het van wat tegnies in verband met my motor aangaan; terwyl ek die motor bestuur.

Weens ek ‘n gekwalifiseerde Diesel en Trekker Werktuigkundige is kan ek in alle opregtheid, en met volle oortuiging noem dat ek weens my gekwalifiseerheid nog vandag lewe. Ek is amper 76 jaar oud en gelukkig dat ek vandag nog lewe; aangesien ek seker ‘n hele paar miljoen kilometers reeds afgelê het in my leeftyd.

Ek moes ‘n hele aantal handleidings noukeurig bestudeer; filmvertonings betrag, en werklike praktiese ondervinding opdoen om gekwalifiseer te kon word. Ek het onder andere gesien hoe motorbande ongelooflik van vorm verander; as dit teen baie hoë snelhede om draaie moes ry.

Ook het ek gesien hoe dik staal motoronderdele tydelik van vorm verander indien dit binne perke ondehewig aan hoë masjienomwentelings onderworpe was. Ek het regverdiging om nog verder uit te brei oor al die ander aspekte wat hier tot betrekking sou wees; maar sal eerder noem hoekom ek daarvan melding maak.

DIE REDE: Hoe meer ‘n persoon die Bybel bestudeer, hoe meer “gekwalifiseerd” word jy om op ‘n praktiese en logiese manier jou “LEWENSMOTOR” tot die bestemming van “DIE EWIGE LEWE” te “bestuur”; EN ook om makliker oor enige struikelblokke te kom, indien nodig.

Weens my tegniese kwalifikasies het ek telkens met ‘n onklaar voertuig my bestemming gehaal.

WEENS DIE TYDSTIP IN GESKIEDENIS; EN DIE NABYHEID VAN JEHOVA GOD SE KONINKRYK; SAL NET BITTER MIN KENNIS ONGELUKKIG KAN OPGEDOEN WORD!!!

OM NET TE WEET WAT NOU NODIG IS OM ONS ALMAGTIGE HEMELSE VADER SE AANVAARDING TE VERKRY SAL ‘N REDELIKE VEREISTE WEES; MAAR DIT IS NIE MOEILIK NIE; EN OOK HAALBAAR!!!

DIE VERKONDIGING VAN DIE NABYHEID VAN JEHOVA GOD SE KONINKRYK IS ‘N BESLISTE VEREISTE; EN DUS SAL DIT DAN NODIG WEES OM DAARVAN TE WEET. EN OOK OM NIE SOOS BILJOENE MENSE ONBEWUSTELIK DOEN; NIE ONS HEMELSE VADER GRUWELIK VAN BOSE DADE TE BESKULGIG NIE!!!

GROETNIS, DOUGLAS MACKAY. (BILLY)

Liewe Billy,

Dit is uiters belangrik dat EK, jou HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, dit baie duidelik stel dat jy as een van MY aardse kinders net ‘n doodgewone mens is.  Dus is dit ‘n voldonge feit dat jy oor geen besonderse eienskappe beskik; of enige spesiale behandeling vanaf MY verkry nie.

Voordat enige persoon dink dat EK enige “uitverkore”, “bevoorregte” of “enige spesiale persone” het; wat van MY af enigsens enige ‘tekens’, ‘boodskappe’, ‘ens.’ kry; wil EK dit net BAIE SPESIFIEK en DUIDELIK stel dat daar bestaan geensins soiets by MY nie.

EK het belowe dat as iemand nader aan MY kom sal EK nader aan daardie persoon beweeg. Jy het MY genader en dus het EK my belofte nagekom en praat EK PERSOONLIK baie met jou.

EK wil ook dit net verder baie duidelik stel dat enige persoon wat MY WOORD, die Bybel, met opregtheid open, dan praat EK OOK direk en PERSOONLIK met daardie persoon.

WEEREENS, EK HET JOU NIE GENADER NIE, JY HET MY GENADER!!!

EK HOOP VAN HARTE DAT ALLE MENSE HIERDIE BOODSKAP REG VERSTAAN!!!

OPREGTE MENSE LEES NIE MY BYBEL NIE: HULLE LUISTER AANDAGTIG EN PERSOONLIK VIR WAT EK TE SÊ HET!!!

DAAROM HET EK IN MY BYBEL GESÊ “KLOP EN VRA, EN DIE DEUR (VAN WARE EN OPREGTE KENNIS) SAL DEUR MY DIREK VIR JOU GEOPEN WORD!!!”

AS JY AAN MY DIREK BID IN DIE NAAM VAN MY SEUN, JESUS CHRISTUS, DAN “KLOP” JY!!!

MET ANDER WOORDE; JY OPEN DOELBEWUS EN MET OPREGTHEID MY BYBEL; EN MOONTLIK SÊ EK DAAR DIREK VIR JOU IETS WAT JY NIE SNAP NIE; DAN MOET JY DADELIK “KLOP” EN EK SAL JOU, BES  MOONTLIK NIE DADELIK NIE, MAAR WEL BETYDS ANTWOORD!!!

WEEREENS, EK IS NIE ‘N PARTYDIGE GOD NIE!!! IEDER EN ALMAL HET PRESIES DIESELFDE TOEGANG TOT MY; EK KEN GEEN VOORKEURE NIE!!!

Ook omdat EK elke persoon se gedagtes kan lees, weet EK dat jy al angstig raak om baie betrokke te raak met die uitvoering van wat EK verwag van mense wat MY goedkeuring wil verkry.

Dus het EK met jou persoonlik al gepraat om sodoende MY by te staan; om MY liefdevolle boodskap en vereistes aan soveel mense soos moontlik oor te dra.

Alles wat EK nou vir jou gaan sê weet jy al ‘n geruime tyd; maar ek herhaal dit nou vir jou met die hoop as jy dit op skrif so stel, dat ander sal sien dat hulle vir MY moet ook nader; want EK wil so graag OOK aan hulle nader beweeg; en OOK PERSOONLIK met hulle praat.

Die “Onse VADER” gebed wat EK aan MY Seun, Jesus Christus, gegee het om aan die mensdom oor te dra, is een van die belangrikste bakens wat die pad na die ewige lewe aandui.

Inteendeel, die “Onse VADER-Gebed” is die “sleutel” tot die alomvattende kennis van wat MY oorspronklike doel met julle Heelal en mense was; en ook sodoende; ook die openbaring dat EK MY belofte om daardie oorspronklike doelwit van MY ongetwyfeld te laat geskied.

Dit is ook baie belangrik om te besef dat EK beskik oor die vermoë om met min woorde al die nodige kennis oor te dra wat nodig is; om MY, en vir MY alleen, in gebede te nader.

Jy het die “Onse VADER” gebed hieronder neergeskryf om sodoende dit vir MY makliker te maak om MY oorspronklike plan met julle Heelal; en die vervulling daarvan; uit te stippel.

Mattheus 6:9 – 13 lees so:

“9 Só moet julle dan bid: Onse VADER wat in die hemele is, laat U NAAM geheilig word; 10 laat U KONINKRYK kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 11 gee ons vandag ons daaglikse brood; 12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die KONINKRYK en die KRAG en die HEERLIKHEID tot in EWIGHEID. AMEN”

EK gaan nou versie vir versie, en waar nodig woord vir woord, ontleed; om die korrekte en uitsluitlike konteks van die “Onse VADER Gebed” heeltemal korrek te interpreteer.

Die woorde “Onse VADER wat in die hemele is”; is net soos die res van die gebed, uiters veelseggend.

Hoekom begin EK met die woorde “Onse” wat verbind word met “VADER”?

HEEL EERSTENS: Dit is baie belangrik om te besef dat EK aan MY Seun, Jesus Christus,  die “Onse VADER Gebed” gegee het om aan julle mense wat op die aarde woon oor te dra.

Die woord “Onse” wat Jesus dus gebruik het beteken dat Hy OOK MY Seun is; en dus dat Hy en EK nie EEN en dieselfde PERSOON is nie!!!

Jy het in MY Bybel gelees dat Jesus die EERSGEBORENE van MY skepping was; en OOK dat Sy “skepping” en bestaan baie lank voor die skepping van jul Heelal was; en dat Hy LANGS MY as ‘n “Meester Werker” gedien het.

As dit nie so was nie, het EK vir Hom gesê dat Hy die Gebed met die woordeJulle VADER” en nie “Onse VADER” sou moes geopen het; maar MY Seun het geweet dat Hy wel MY Seun is; en dat Hy dus ingesluit sou wees in MY vervulling van MY oorspronklike beplanning.

DUS: Die woord “Onse” wat verbind word met die woord “VADER” is aan die hand voorliggend; in die sin dat elke persoon wat al ooit gelewe het, wat nou wel nog lewe of wat nog gebore gaan word, in werklikheid MY “kinders” gewees het wat al gesterf het, of nou nog lewe of gebore of verwag word.

EK het geestelike “kinders” wat MY HEMELSE “kinders” nou nog is; en nou nog hier by MY in MY HEMEL woon; en geestelike “kinders” wat afvallig geword het en uit MY HEMEL vir ewig verban is; omdat hulle Satan gehoorsaam geword het.

Ook het EK dan MY aardse en vleeslike “kinders” wat al gesterf het, of nou nog lewe of nog  gebore of verwag gaan word wat op jul aarde woon!

Dat ek ook die titel “VADER” as die heel eerste titel in MY gebed noem is uiters belangrik; omdat EK MY eerstens as ‘n “VADER” beskou; en dan daarna is MY ALMAG, die GLORIE wat MY toekom, MY alomvattende WYSHEID; en dan al MY verdere besonderse en LIEFDEVOLLE EIENSKAPPE vir MY van belang.

EN SO WIL EK HÈ MOET DIT VIR JULLE WAT MY “KINDERS” IS OOK WEES!

‘n Opregte aardse vader, en so ook EK wat jul HEMELSE VADER is, se hart en siel behoort aan sy/SY kinders.

Maar net soos wat julle aardse vaders tot dusver ondervind het dat daar van jul kinders is wat graag die verkeerde najaag; net so het EK ook ondervind dat daar ook sulke gedrag onder MY “kinders” is.

EK het net een rede hoekom EK van MY “kinders” sal geheel en al moet uitwis; en daardie rede is omdat hulle ‘n gevaar vir die ewige lewe van die “kinders” wat MY goedkeuring wegdra sal wees.

Gehoorsaamheid aan MY is eintlik ‘n beskerming vir die ewige lewe wat EK aan MY “kinders”, wat MY goedkeuring wegdra, gaan skenk; en dit op hierdie selfde fisiese aarde in paradystoestande.

Die volgende woorde van die gebed, naamlik “wat in die hemele is”, is beduidend dat daar meer as een hemel is; en in werklkheid heelwat meer.

EK, julle ALMAGTIGE HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, woon in MY eie HEMEL; en dan is daar julle Heelal met sy hemel; asook baie ander hemele. Dit moet deurgaans in gedagte gehou word wanneer daar aan MY of MY werke gedink word.

Om te onderskei tussen MY HEMEL en al die ander hemele sal EK dus verlang dat MY HEMEL met hoofletters aangebring word.

Die woorde vertel ook natuurlik waar EK woon; en EK het al aan jou genoem dat julle Heelal, met al die ander hemele saam, te klein is vir MY om te kan binnegaan. Jy weet dat MY Seun, Jesus moes as ‘n gewone mens daar tyd deurbring; maar weereens, al die ander hemele saam is te klein vir MY!

Laat ons nou verder lees!

Die woorde wat nou volg is “laat u NAAM geheilig word”. Wat EK dus wil bereik is dat, anders as die begeertes van die ongelowige mense, is MY “VADERSKAP” beslis vir MY van meer belang!

Dit is nie altemit nie! EK verdien dit beslis dat MY NAAM geheilig moet word; en dat MY ALMAG , GLORIE en WYSHEID waardeer en gerespekteer word. Maar weereens, MY LIEFDE vir MY geestelike en vleeslike “kinders” kry beslis voorkeur.

“laat U KONINKRYK kom;” is ook beslis beduidend dat MY KONINKRYK nog nie WEER ‘n werklikheid geword het nie. Maar in die “begin” was dit dan MY KONINKRYK gewees; HOE DAN NOU?

EK moes tydelik alle mag aan Satan “verleen”; en dus vir hom die reg en voorreg gee om te bewys of hy MY KONINKRYK vir ewig in paradystoestande kon bedryf; al dan nie.

My geestelike “kinders” wat oorgebly het in MY HEMEL; en baie min van MY vleeslike “kinders”; is deeglik bewus dat hy gefaal het; maar ongelukkig is daar biljoene van MY vleeslike “kinders” wat nog nie bewus is, of werklik omgee, dat hy gefaal het nie; en dat as EK nie binnekort gaan ingryp nie, gaan die wonderlike skepping van MY aan flarde uitmekaar geskeur en vernietig word.

Liewe Billy, gelukkig is jy dat jy wel weet dat EK dit in der ewigheid NOOIT sal toelaat nie!!!

EK is seker dat jy en EK dieselfde glo oor die betekenis van die woord “koninkryk”. MY KONINKRYK sluit in MY HEMEL, MY geestelike families, julle Heelal, julle vleeslike “kinders” en tot die onsigbare bakterieë wat bestaan. ALLES behoort aan MY KONINKRYK; en TOT IN EWIGHEID SAL DIT MYNE BLY SODRA EK DIT FINAAL TERUGGENEEM HET!

EK gaan voort: “laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;”

Nou moet EK vra: “Van watter hemel praat EK nou?”

Jy weet dat dit natuurlik julle hemel is, nie waar nie Billy?

Soos EK voorheen genoem het, moes EK tydelik sekere magte en regte aan Satan verleen; om sodoende sy totale onbekwaamheid te bewys.

Daardie magte en regte was alles verbonde aan die gehoorsaamheid van julle mense. Satan KAN of MAG nie aan MY fisiese skepping, soos byvoorbeeld die die son en maan, die biljoene sterre of die weerpatrone, ens. raak of verander nie; en EK weet dat jy beslis bewus is daarvan; en dat jy dit ook nie net weet maar OOK WEL GLO!!!

Dit is die ongehoorsaamheid van die vleeslike mense en hul LIEFDE vir geld, status en mag se doen en late; wat MY wonderlike skepping vernietig. Billy, jy weet dat jy in Genesis 11:18 die bevestiging waarvan EK praat verkry het.

Daar het EK laat weet dat die mense toornig gaan raak; en seker begin dink om atoomkrag of iets soortgelyks te gebruik om mekaar weens gierigheid te vernietig. As dit wel gebeur dan kan hulle baie, baie meer skade aan MY skepping veroorsaak; en EK gaan dit beslis nie toelaat nie.

Verder het EK dan daar laat weet dat hulle MY regtig toornig dan gaan maak; en dan gaan EK “die wat MY aarde verwoes vir ewig vernietig”!!!

Daarna gaan EK vir MY Seun, Jesus, vir ‘n duisend jaar die leisels laat oorneem; en MY skepping weer ‘n PARADYS maak waar ABSOLUUT geen euwels van geweet gaan word nie! Dan gaan Hy weer vir Satan “vir ‘n kort rukkie” ‘n geleentheid gun om vir homself en al die persone in MY skepping te bewys dat hy nie MY KONINKRYK kan of gaan oorneem nie; aangesien hy nie opgewasse is om dit te kan behartig om paradystoestande te behou.

Billy, jy weet ook dat EK daarna Satan en al sy volgelinge vir ewig gaan vernietig; en dan weer die leisels vir EWIG gaan oorneem! Dan sal wees die werklike vervulling van “laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde!!!

En dan gaan EK verder met “gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;” wat op die oog af vanselfsprekend lyk; en meerendeels so aanvaar word.

Maar Billy, weereens weet jy dat dit “geestelike” brood is wat hier van belang is; en wat VOLOP is, selfs in die verste uithoeke van die aarde; vir almal wat daarvoor opreg vra. Jy weet ook natuurlik dat fisiese “brood” of voedsel ook met dankbaarheid ontvang moet word; en MY seën daarop gevra moet word. Vergewensgesindheid is ook natuurlik ‘n onontbeerlike vereiste, PUNT.

Dit maak MY baie hartseer as iemand vra dat EK moet intree en hul geliefdes van die dood moet red; of iets soortgelyks moet doen soos wat EK destyds met die manna uit julle hemel gedoen het.

Daardie dae kon EK fisies inmeng want EK het nog nie vir Satan tydelike regte en magte verleen nie; maar nou is dit ‘n heel ander saak. Indien EK enige fisiese insetsels het kan Satan dan sê dat EK hom dwarsboom of gestuit het; en dat hy andersins sou kon oorwin het.

Dit is dus ook verder dan vir MY baie hartverskeurend dat iemand se geliefde sterf nadat EK gevra is om dit te verhoed; wat EK huidiglik nie mag doen nie; en dan dat EK dan die skuld kry; OMDAT dit dus dan MY wil was dat die geliefde so baie pynlik moes sterf. ‘n Verskriklike VALSE bekuldiging!!!

MY WIL GESKIED GEENSINS HUIDIGLIK OP DIE AARDE NIE!!!

Daar is wel persone wat poog om te verduidelik wat MY wil wel is, maar hulle is self onderworpe aan die sonde gestel waaruit hulle gebore is weens Adam se moedswillige ongehoorsaamheid.

MY tweede laaste sin lei “en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose”; wat die volgende oordra wat EK wil hê dat julle moet verstaan! Die woorde “en lei ons nie in versoeking nie” kan wel verstaan word dat EK mense in versoeking lei; MAAR die teendeel is inderwaarheid so, dat EK julle moet lei in liefde en geregtigheid wat presies die teenoorgestelde is van versoeking.

Julle moet dus nie voel of glo dat julle MY wil moet doen uit ‘n vrees vir die ewige dood nie; OOK nie net omdat EK julle wil seën met ewige paradystoestande nie; maar wel omdat julle weet dat EK julle lief het; en omdat julle MY ook lief het. EK wil tog so graag vir julle soveel ongekende vreugde, harmonie en plesier skenk tot in all ewigheid.

Dan kom daar “maar verlos ons van die Bose”; want dit is sy taktiek. Jy weet dat hy wil hê dat mense gelok moet word met gedagtes dat die dood eintlik die weg na MY HEMEL toe is; en dat waar hy dus faal om siekte of die dood te oorwin, dat dit MY wil is en julle pad dus na MY HEMEL toe open.

So het die Bose Een ‘n ongekende getal “versoekinge” en misleidings wat hy julle van MY af wil weglok. EK is die WAARHEID en die WAARHEID (EK) sal julle vrymaak van die Bose Een en alle gewetenswroegings.

EK eindig die Gebed wat EK deur Jesus aan jou en alle ander mense gegee het af met “Want aan U behoort die KONINKRYK en die KRAG en die HEERLIKHEID tot in EWIGHEID. AMEN.” Billy, jy weet dat hierdie deel van die Gebed meer en meer uit meer en meer Bybelvertalings verwyder word; ‘n feit wat heel onbekend is vir biljoene mense.

Dit bevestig die mag en skelmstreke waaroor Satan beskik; en die wêreldwye invloed wat hy oorheers en afdwing; op mense wat nie regtig MY weë soek nie!!!

Billy, jy weet dit wel dat EK MY KONINKRYK binnekort gaan terugneem; en as EK dit finaal gedoen het dat dit in der ewigheid NOOIT van MY weer verwyder sal word nie. Soos ek in die afsluiting van MY gebed duidelik sê, Ek het die KRAG, en die HEERLIKHEID is MYNE tot in alle EWIGHEID. AMEN.

EK eindig MY Gebed af met die woord “AMEN” wat beteken “SO SAL DIT WEES!!!”; EN EK WAT JOU ALMAGTIGE SKEPPER EN GOD IS, SÊ “DIT SAL DEFINITIEF SO WEES; GLO MAAR VIR MY”!!!

Daar is OOK nou nog twee onafgehandelde onderwerpe in MY Gebed wat EK NOU moet bespreek; om al die leuens en onwaarhede aan te spreek, naamlik:

WAT IS EINTLIK MY WIL? en WANNEER EN WAAR GAAN MY WIL GESKIED?

Billy, jy weet dat EK aan Adam en Eva gesê het: “Wees vrugbaar en vul die AARDE ; en heers oor al die diere, voëls in jul hemel en alle wesens in die see. EK het toe absoluut niks gesê van dat julle mag enige vlees slag of eet nie, want in MY ewige KONINKRYK sal dit definitief nie gebeur nie.

EK moes later ‘n toegewing maak dat ALLE vlees geslag en geëet mag word; om te verhoed dat alles wat EK so wonderlik geskape het nie TOTAAL uitgewis word nie. Wat die mens nie kan gebruik of misbruik nie, wis hy geheel en al uit.

EK het dan belowe dat EK, saam met alle ander ellendinge, ook die dood tot niet gaan maak.

My WIL is dus dat MY oorspronklike drome vervul gaan word; en dat julle selfde fisiese aarde vir ewig ‘n PARADYS vir die mensdom en alle ander wesens gaan wees!!!

Laastens, in hierdie gesprek met jou: WANNEER EN WAAR GAAN MY WIL GESKIED?

Jy is beslis bewus van al die onaanvaarbare ellende wat huidiglik plaasvind; nie waar nie, Billy?

As dit nie was dat EK tog so uitgesien het om nog van die mense te red; wat ek besef vir MY aanvaarbaar kan word as hulle die waarheid regtig hoor; en hul lewenswyse daarvolgens betyds aanpas, het EK al lankal opgetree.

Maar, EK sal gedwing word om van hulle ook vir ewig te vernietig as hulle nie betyds die aanpassings in hul lewens maak nie. EK weet dat die hele mensdom op die randjie van uitwissing staan; en dat as EK nie betyds optree nie, gaan MY skepping ook geweldige skade ly!

Wat die mense nou beskou as die huidige en onvermydelike begin van die dreigende Derde Wêreld Oorlog sal in werklikheid die tydstip wees wanneer EK sal moet ingryp. In Psalms 91:7 het EK gesê “‘n Duisend sal aan jou sy gedood word; en tienduisend sal aan jou regtersy gedood word; maar as jy MY goedkeuring wegdra, sal jy absoluut niks oorkom nie”!

Dus, wanneer EK binnekort die afvallige mensdom, en daardie mense wat nie betyds hulle bekeer het nie, uitwis; sal daar mense lewendig op hierdie selfde fisiese aarde nog tot in ewigheid oorbly. Baie mense weet van die swaarde wat as pikke en die spiese wat as snoeiemesse gesmee gaan word; EK het dit immers in MY Bybel aangebring!

Dit sal moet op die aarde gebeur omdat daar nie swaarde of spiese in enige hemel is nie!

Ook het MY Seun, Jesus aan Martha gesê dat daar gaan mense wees wat in der ewigheid NOOIT gaan fisies sterwe nie; en omdat dit so ongelooflik geklink het, het Hy vir haar verder gevra: “GLO JY DIT?”

Om af te sluit: As ander lesers MY gesprek met jou gelees het, wil EK net verder sê dat daar baie ander interresante en opregte waarhede in die volgende gesprekke tussen MY en jou gaan wees.

EK HOOP VAN HARTE dat hierdie gesprek van MY aan jou die verlangde belangstelling gaan wek; sodat baie meer mense, wat tot nou toe nie juis rede gehad het om na MY toe te kom, wel nou so sal maak!!!

Met Liefdevolle Groetnis,

Jou HEMELSE VADER,

JEHOVA GOD

Leave a Reply