BOEK TWEE

MAG MENSE VARKVLEIS EET?

EN DAN LATER SAL DIE VOLGENDE BOEKE VOLG:

BOEK DRIE

GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF?

BOEK VIER

MOET ONS DIE SABBAT HEILIG?

EN NOG LATER NOG ‘N MENIGTE BOEKE

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)

Webtuiste: www.truejehovahswitness.org.za

Liewe Billy,

In jou eerste boek met die opskrif: “ONS HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, GEE AAN MY PERSOONLIK DIE VOLLE EN BETROUBARE BETEKENIS VAN DIE ‘ONSE VADER’ GEBED” het jy gegee wie jy werklik is; en hoekom jy oor Bybel sake DRINGEND MOET praat. EK hoop dat die mense daardie boek OOK sal lees, indien hulle dit misgeloop het!!!

EK het belowe dat as iemand nader aan MY kom; sal EK nader aan daardie persoon beweeg. Jy het MY genader en dus het EK my belofte nagekom en praat EK PERSOONLIK nou met jou.

EK wil dit ook net verder baie duidelik stel dat as ENIGE persoon MY WOORD, die Bybel, met opregtheid open en doelgerig lees; dan praat EK OOK DIREK en PERSOONLIK met daardie persoon.

WEEREENS, EK HET JOU NIE GENADER NIE; JY HET MY EERSTE GENADER!!! EK HOOP VAN HARTE DAT ALLE MENSE HIERDIE BOODSKAP REG VERSTAAN!!! MY HOOP IS DAT ALMAL MY BETYDS NADER!!!

OPREGTE MENSE LEES NIE NET MY BYBEL NIE: HULLE ‘LUISTER’ OOK AANDAGTIG VIR WAT EK TE SÊ HET!!! DAAROM HET EK IN MY BYBEL GESÊ KLOP’ EN VRA OPREG, EN DIE DEUR (VAN WARE EN OPREGTE KENNIS) SAL DEUR MY DIREK VIR JOU GEOPEN WORD!!!”

MET ANDER WOORDE, AS JY AAN MY DIREK BID IN DIE NAAM VAN MY SEUN, JESUS CHRISTUS, DAN ‘KLOP’ JY EINTLIK!!!

JY OPEN MET OPREGTHEID EN LEES DOELBEWUS MY BYBEL; EN EK SÊ MOONTLIK DAAR DIREK VIR JOU IETS WAT JY NIE DADELIK SNAP NIE; DAN MOET JY DADELIK ‘KLOP’; EN EK SAL JOU, BES  MOONTLIK NIE DADELIK NIE, MAAR WEL BETYDS ANTWOORD!!!

WEEREENS, EK IS NIE ‘N PARTYDIGE GOD NIE; EN IEDER EN ALMAL HET PRESIES DIESELFDE TOEGANG TOT MY; EK KEN GEEN VOORKEURE BY ENIGE VAN MY ‘KINDERS’ NIE!!!

Billy, alles wat EK nou vir jou gaan sê weet jy al ‘n geruime tyd; maar EK herhaal dit nou vir jou met die hoop as jy dit op skrif so stel, dat alle mense ook sal sien dat hulle vir MY moet nader; want EK wil so graag OOK aan hulle nader beweeg; en OOK PERSOONLIK met hulle praat.

EK gaan “MAG MENSE VARKVLEIS EET?” nou bespreek!!!

Billy, jy weet dat EK met die voltooiing van MY wonderlike skepping van jul Heelal gesien het dat ALLES “GOED” was; en jy weet OOK dat al is EK ALMAGTIG dat EK NIE kan lieg nie, NIE mense in versoeking kan bring NIE of iets “ONREIN” kan skep NIE.

Soos in jou eerste boek geskrywe is; het EK vir Adam en Eva sekere kossoorte gegee; sodat dit moontlik sou wees dat hulle vir ewig daarvan met volmaakte gesondheid sou kon lewe. EK het so OOK met ALLE lewende diere, voëls, seediere, wesens en kreature gemaak.

Dit is NIE moontlik dat daar ENIGE persoon is wat vir MY kan sê dat EK aan Adam en Eva die reg gegee het om enige wesens te kon eet; of hulle te slag en hulle bloed te vergiet. Net soos met die mense wil EK OOK ALLE wesens vir EWIG laat lewe. Daarom vra EK nou: “Mag Adam

en Eva dus enigsens enige vleis van diere, voëls of seediere geëet het?”

NEE!!! NEE!!! NEE!!! BESLIS NIE!!!

JA, DIT IS SO; EK, AS JOU ALMAGTIGE GOD EN HEMELSE VADER IS ONVERANDERLIK IN MY WEË!!! Maar, net soos jy met logiese redenasie sou gedoen het indien iets voorgeval het wat ‘n hindernis geskep het; net so het EK OOK tydelike aanpassings MOES maak.

Byvoorbeeld, as jy met ALLE vasberadenheid ‘n reis onderneem van Dorp A na Dorp B toe; en jy het besluit dat net jou dood dit totaal onmoontlik sou maak; dan maak jy na die beste van jou vermoë voorsiening vir enige moontlike hindernisse. Die noodwiel moet byvoorbeeld definitief reg wees; maar vir die verlore tyd om ‘n papwiel te vervang word daar nie sommer voorsiening gemaak nie.

So OOK het EK voorsiening gemaak indien Satan en Adam moedswillig teen MY sou optree!!!

Billy, jy weet dat EK tydelik vir Satan die mag en reg MOES gee om te kan bewys of hy julle Heelal in paradystoestande kon hou; en aan julle mense die EWIGE lewe daarin kon skenk. Biljoene mense is seker nie bewus dat Satan nie wou gehad het moes gebeur wat nou wel gebeur.

Jy weet dat Satan geglo het dat hy tot in alle ewigheid ‘n paradys sou kon staande hou; met gehoorsame en uiters gelukkige mense wat net vir hom sou aanbid! Dit was sy begeerte! Maar hy het nie besef dat EK, julle ALMAGTIGE HEMELSE VADER, julle as vrydenkende wesens geskape het; en dat Adam NET soos hy wat Satan is wou maak; in die dat hy wat Adam was, sou kon besluit wat reg of verkeerd is.

EK gaan net weereens herhaal wat MY voornemens was; en dat dit nou nie meer baie lank gaan wees nie; tot wanneer EK MY oorspronklike begeertes en beplanning tot stand gaan bring; tot in alle EWIGHEID.

Jy weet ook Billy, EK besef dat wat mense nie kan gebruik of misbruik nie; wis hulle gewoonlik geheel en al uit; en daarom het EK in Genesis 9:1 – 3 vir Noag en sy seuns die reg gegee om die vleis van ALLE diere en ander lewende wesens wat onderdanig aan mense was te eet.

Maar weereens, SOOS JY SELF WEET, moes EK weer verdere aanpassings maak; want net soos met alles wat hulle aanraak, het die mensekinders feitlik alles besoedel, vernietig, verwoes of “ONREIN” gemaak; weens hulle Sataniese “LIEFDE” vir geld, status en mag.

Billy, jy weet dat EK in Livitikus 11 dus weer vir Moses en Aaron die TYDELIKE reg gegee het dat hulle net sekere diere en ander wesens mag eet; want jy glo dat die wesens in MY opinie veilig was om te eet.

Weens die feit dat daar deur die later jare oorblyfsels van dooie diere, ander kreature en selfs die lyke van mense nie behoorlik van kant gemaak is nie; en openlik rond gelê het; moes EK verskeie van MY skeppings in aasverwyderende wesens omskep; byvoorbeeld die aasvoëls, kokkerotte, ens.

Dit is ‘n bekende feit dat die arme varke; ook weereens deur die Sataniese “LIEFDE” vir geld en OOK voedselkoste besnoeiing; allerhande oorskiet, vrot en gemorskos moes vreet.

Billy, jy GLO dat EK weereens nog aanpassings moes maak, en nog later weer planne moes maak om, onder andere, dit moontlik te maak dat die aasverwyderende diere weer “EETBAAR” gemaak moes word; om hulle weereens van totale uitwissing te kon red.

EK gaan nie hierop reaggeer nie; maar kan moontlik aanvaar dat dit ‘n menslike logiese rede sou gewees het; aangesien EK later toestemming gegee het dat EK ALLE skeppings WEER “REIN” gemaak het, en dus weer toestemming gegee het dat hulle ALMAL geëet mag word.

EK het ook in Handelinge 10:14 & 15 genoem dat EK aan Petrus laat weet het dat hy nie moet weier om te eet wat EK rein gemaak het nie; en hom verder as’t ware berispe het dat hy nie mag onheilig ag wat EK REIN gemaak het. Onthou Billy, EK kon net REIN maak wat ONREIN was!

EK het ook verder in Handelinge 15:20 uitgestippel dat die mense; en dit geld vir ALMAL vandag nog; hulle moet weerhou van die DINGE wat deur die AFGODE BESOEDEL IS, en van hoerery, en van wat verwurg is en van BLOED.

Die drie bogenoemde beperkings is huidiglik nog van toepassing; en sal tot in alle EWIGHEID so wees!!!

EK dink EK het dit nou baie duidelik gestel dat VARKVLEIS , en ALLE ander voorheen verbode vleissoorte, dus huidiglik ook geëet mag word!!! EK sal weer ‘n regstelling van dié ‘tydelike’ aanpassing maak na die ‘eindtye’ verby is!!!

OOK in Deuteronomium 12:15 is dit ook baie duidelik gestel dat EK gesê het dat mense “na hartelus mag slag en vleis eet ooreenkomstig die seën wat EK, die HERE jou GOD, in al jou poorte gegee het; die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok.”

OOK stel EK dit BAIE DUIDELIK in Markus 07:15 dat “Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dít is die dinge wat die mens onrein maak.”

In Markus 7:19 sê EK “Omdat voedsel nie ingaan in ‘n hart nie maar in die maag; gaan dit dan in die heimlikheid uit en word die ontlasting uiteindelik weer rein”; MAAR die teendeel is waar wanneer EK in Vers. 20 sê: “Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein” bedoel EK eintlik dat sodra enige voedsel die mens se maag verlaat dat dit uiteindelik rein word; en dat die teendeel waar is wanneer iets uit die hart kom; met ander woorde, wat ‘n mens sê of dink, dit is wat die mens dan ONREIN kan maak.

Billy, wat sê EK ook eintlik in 1 Timotheus 4:1 – 5 as EK uitdruklik sê dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang; en deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, mense verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat GOD geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur MY geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die MY woord en die gebed.

Is dit moontlik dat dié konteks nie verstaan kan word nie?

In Romeine 14:1 – 6 sê EK “En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want GOD het hom aangeneem. Wie is jy wat die huiskneg van ‘n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, want GOD is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die HERE; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die HERE; en wie eet, eet tot eer van die HERE, want hy dank GOD; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die HERE, en hy dank GOD

In Maleagi 3:6 HERHAAL EK “Want EK, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.”

Alhoewel EK net hierdie een Skriftuur nou aanhaal, is dit reg deur MY Bybel ‘n werklikheid dat EK, JEHOVA GOD, NOOIT sal veranderlik wees wat MY PERSOONLIKHEID OF OORSPRONKLIKE DOELWITTE betref!

EK as jul HEMELSE VADER beskou MY liefde vir AL MY ‘kinders’, vleeslik en geestelik, as ‘n onwrikbare DEEL van die PERSOON wat EK is; en daarom sal EK die wat vir MY aanvaarbaar word; vir EWIG op hierdie selfde fisiese aarde van MY laat lewe in paradystoestande.

EK het OORSPRONKLIK beplan dat mense en diere net plant produkte sou eet, en ook dat nie ‘n enkele druppel bloed uit enige wese sou vloei nie! In die Skrifture hieronder spel EK uit wat MY OORSPRONKLIKE PLAN en DOELWIT was; en dat dit nog volbring gaan word.

EK het in Psalm 104:5 laat skryf: “EK het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie.”

En OOK het EK in Jesaja 11:6 – 9 gesê “Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op MY hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van MY, julle HERE, soos die waters die seebodem oordek.”

EK BELOWE JULLE DUS DAT HIERDIE HUIDIGE FISIESE HEELAL VAN JULLE NOOIT VERNIETIG SAL WORD NIE; EN WANNEER EK, JEHOVA GOD, MY OORSPRONKLIKE PLAN VOLLEDIG INGESTEL HET SAL JULLE MENSE, DIERE EN ALLE ANDER WESENS NET PLANT PRODUKTE EET!

Bogenoemde paragraaf sal EK in BOEK DRIE bespreek, naamlik:

“GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF?”

EK het dan belowe dat EK, saam met ALLE ellendige gebeurtenisse, ook die DOOD TOT NIET GAAN MAAK!!!

Hierdie huidige fisiese Heelal van julle gaan tot in ALLE ewigheid bestaan; en EK, JEHOVA GOD, GAAN MY OORSPRONKLIKE PLAN EN DOELWIT LAAT GESKIED!

Nou wil EK graag weet, Billy; as my OORSPRONKLIKE PLAN EN DOELWIT weer BINNEKORT ingestel is, gaan EK ooit weer vir julle die reg gee om VARKVLEIS te mag eet? NEE, NEE, NEE!!! In der EWIGHEID NOOIT WEER NIE!!! INTEENDEEL, NOOIT WEER SAL ‘N DRUPPEL BLOED VERGIET WORD NIE!!!

Julle sal daarna, en in der EWIGHEID NOOIT weer eers die geringste BAKTERIEË kan DOOD maak nie!!!

EK het dan belowe dat EK, saam met ALLE ellendige gebeurlikhede, ook Satan en die DOOD TOT NIET GAAN MAAK!!!

Jy weet Billy dat jy geseën is in die dat jy verstaan dat daar NET drie gebeurlikhede vir jou tot in der EWIGHEID moontlik is; en dat jou hele EWIGE bestaan afhanklik is of EK jou aanvaarbaar vind of nie.

EK gaan nou uitstippel wat uiteindelik en vir EWIG van toepassing gaan wees met die eet van ALLE soorte voedsel; en dat die eet van ALLE soorte vleis STRENG VERBODE gaan wees; maar moet ook hier uitstippel dat dit net van toepassing gaan wees vir AL MY aardse ‘kinders’ wat vir MY aanvaarbaar is.

Daarom moet EK net ook noem dat in vereder besprekings sal EK verduidelik hoe persone vir MY aanvaarbaar kan word; omdat dit ‘n hele onderwerp op sy eie sal wees.

EK sal net vlugtig noem dat AKKURATE KENNIS van MY OORSPRONKLIKE PLAN EN DOELWIT is uiters belangrik; dat julle dit moet verkondig; EN dat dit uiteindelik binnekort weer ingestel gaan word; aangesien ‘n GELOOF SONDER WERKE IS DOOD!!!

Baie mense is geneig om MY Bybel te lees en na ‘verborge” geheime te soek; en dit is NIE vir MY welgevallig nie; want, wat MY aanbetref, is die harte van die geletterdes geensins belangriker of meer opreg as die van die ongeletterdes.

Soos EK telkemale genoem het, DAAR IS GEEN VOORKEURE BY MY NIE!

Indien EK jou onaanvaarbaar vind en jy sterf voor die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ gebeur; gaan jy ‘n geestelike opstanding kry en hier in MY HEMEL verhoor en tot die EWIGE dood veroordeel word. Jy sal NOOIT weer vleeslik opgewek word nie, om net weer vleeslik te sterf nie.

Indien jy nog lewe wanneer die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ gebeur gaan EK dit bewerkstellig dat jy en al die biljoene mense wat nog OOK lewe; en nie vir MY aanvaarbaar is nie; mekaar sal uitwis.

Onthou jy dat EK dit OOK so met die vyande van MY volk, die Israeliete, gedoen het om sodoende MY volk te laat oorlewe; en jy weet OOK dat EK gesê het “’n Duisend en tienduisend sal aan MY aanvaarbare kinders se sye val, maar niks sal hulle oorkom nie”!!!

As jy dan dus een van MY onaanvaarbare kinders is, gaan jy vir EWIG tot niet gemaak word; en glad nie weer bestaan nie!!!

Indien EK jou aanvaarbaar vind en jy sterf voor die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ gebeur; gaan jy ‘n geestelike opstanding kry en hier in MY HEMEL verhoor word; en dan sal jy vir die rukkie weer moet ‘rus’ tot net na die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’. Lees Openbaring 6:11.

Indien jy nog lewe wanneer die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ gebeur gaan jy deur wat die mense die ‘verdrukking’ deurgaan; net soos wat

Noag deur die Vloed van sy tyd deurgeleef het.

En dan na die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ gaan j yen ALLE mense van Adam se tyd af wat vir MY aanvaarbaar was die aarde weer omskep in die paradystoestande was wat EK dit OORSPRONKLIK geskep het.

Julle sal dan vir ‘n duisend jaar lewe en die aarde vul met mense wat so volmaak was soos Adam en Eva. EK sal dan Satan weer vir ‘n ‘klein rukkie loslaat’ om weereens die wat bereid is om na hom te luister te kan identifiseer en dan saam met Satan finaal uit te wis.

Die persone wat dan weer deurgaan deur daardie beproewing sal dan TOT IN DER EWIGHEID IN PARADYSTOESTANDE OP HIERDIE SELFDE FISIESE AARDE LEWE; TOT VERHEERLIKKING VAN MY HEILIGE NAAM!

Om af te sluit: As ander lesers MY gesprek met jou gelees het, wil EK net verder sê dat daar baie ander interresante en opregte waarhede in die volgende gesprekke tussen MY en jou gaan wees.

EK HOOP VAN HARTE dat hierdie gesprek van MY aan jou die verlangde belangstelling gaan wek; sodat baie meer mense, wat tot nou toe nie juis rede gehad het om na MY toe te kom, wel nou so sal maak!!!

Met Liefdevolle Groetnis,

Jou HEMELSE VADER,

JEHOVA GOD

LET WEL: Enige vrae kan aan my gerig word op my webtuiste; truejehovahswitness.org.za, en ek sal dit daar beantwoord!

Dit is ‘n baie beter metode om te volg, aangesien ander persone daarby baat kan vind, hetsy u met wat ek skryf saamstem of nie!

Douglas.

Leave a Reply