BOEK DRIE

GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF? (DEEL EEN)

EN DAN LATER SAL DIE VOLGENDE BOEKE VOLG:

BOEK VIER

MOET ONS DIE SABBAT HEILIG?

BOEK VYF

HET ‘N MENS ‘N SIEL?

EN NOG LATER NOG MEER BOEKE

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)

Webtuiste: www.truejehovahswitness.org.za

Liewe Billy,

Dat jy en ALLE ander mense in MY BEELD geskape is word normaalweg NOOIT betwis nie; en omdat EK GEESTELIK is en julle vleeslik is; moet die OOREENKOMS dus wees wat ons persoonlikhede aanbetref.


Al die gevoelens wat EK geestelik ervaar word ook deur julle geestelik ervaar. EK beskik oor die wonderlike vermoë om lief te hê, word ook briesend kwaad, word jaloers en ervaar ook al julle ander geestlike gevoelens; maar net baie meer INTENSIEF en OOK net HEILIG van aard. EK redeneer NET prakties, doelgerig en in alle opsigte heilsaam en in belang van EWIGE harmonie en geestelike vrede en heilsame genot. Dit is dan verstaanbaar dat die vernaamste basis van MY redenasies op GESONDE LOGIKA moet berus.

Met bogenoemde in gedagte wil EK net uitbrei en noem dat EK vir julle ook met gesonde LOGIKA geseën het; en dus moet EK EERS nou noem wat julle mense sou gedoen het indien julle in dieselfde situasie geplaas was as wat EK geplaas was; en nou nog is.

Hipoteties: Billy, jy bou ‘n ontsettende ryk, magtige en massiewe aardse ‘koninkryk’ op; wat uiters ‘gesond’ is weens goeie en doelgerigte bestuur; en dit blyk dat jou ‘koninkryk’ vir ‘ewig’ sal bestaan.

Jou ‘koninkryk’ se hoofdoel is om masjienerie te herstel; en jy, as groot baas, en jou familie wat almal senior bestuursposte beklee se kantore is op die tweede verdieping; al die klerklike poste is op die eerste verdieping en al die fisiese aarbeid en verpligtinge geskied op die grondvloer wat ingerig is vir die doel om herstel werk te doen.

Maar een van jou seuns, met die naam Nico, wat bekwaam is om van beter te weet, en ook ‘n belangrike senior bestuurspos beklee, besluit dat hy jou ‘koninkryk’ net so goed soos jy kan bedryf; en begin jou ondermyn. Hy beinvloed naderhand die meerderheid van jou personeel met wonderlike beloftes; en hy stimuleer hul ‘vleeslike’ begeertes met gierige en onwelvoeglike gevoelens.

Vir al hierdie mense wat deur hom beinvloed geword het; het nuwe deure oopgegaan van ongesonde wellus na mag, status, rykdom, ens. wat menige ‘gerieflikhede’ en ‘plesiere’ moontlik gemaak het; maar alles ten koste van hul medemense. MAAR DIT PLA HULLE GEENSINS!!!

Jy sit dus nou met ‘n probleem; en met baie ander personeel wat nog betroubaar is, en nog eintlik betroubaar wil bly; maar hulle is ook nie ‘volmaak’ nie en ‘sien’ hoe floreer die wat weggebreek het van jou hoë standaarde. Jy het net EEN kans om jou ‘koninkryk’ weer in ere te herstel en op die gesonde voeting te plaas wat dit voorheen geniet het. Afhangende van hoe jy die situasie hanteer sal jou besluite ‘vir jou kan getuig’ of ‘teen jou kan getuig’. Die situasie is baie netelig!!!

Indien jy verkeerde besluite neem kan dié omstandighede weer herhaal word; en dit wil jy tog beslis nie weer toelaat nie!

Indien jy jou seun en al jou bekwame werkers afdank en hulle vir ewig verbied om die perseel te betree, kan die ander personeel bekommerd wees dat jou bestuursvernuf nie so wonderlik is nie; en dat jy alle plesier en genot ten koste van hulle vir jouself wil toeëien.

Jy besluit toe om sy onbekwaamheid te bewys, en plaas hom geheel en al in beheer van jou ‘koninkryk’; alhoewel jy bewus is dat hy nie oor dieselfde vermoë beskik as waarmee jy geseënd is. Deur die jare het jy die personeel, een vir een, soos ‘n ‘boek leer lees’; en jy weet wie sal vasbyt en aan jou bly glo; en hy het nog nie daardie vermoë bekom nie.

Wat jou seun Nico nie geweet het nie is dat al jou personeel absoluut geregtig is om hul eie besluite te neem; en hul getrouheid aan jou is direk hul keuse. Nico was salig onbewus dat Adam, die heel eerste persooneellid wat hy genader het, ook nie getrouheid waardeer het nie; al was hy bevoeg genoeg om getrou te bly. Adam was juis aan die herstelafdeling verbonde; en Adam het GEWEET dat hy nie aan jou getrouheid getoon het nie toe hy vir Nico se leuens geluister het.

Jou ontroue personeel het naderhand baie geword; partytjies gehou, baie drank gebruik, mekaar se lewensmaats verlei, en al hoe woester en woester geleef. En die gevolge daarvan was dat hulle selfs moord gepleeg het, en geld en giergheid nagejaag het. Dit het so erg geword dat hulle vinnig ongesond geword het en vinnig daarvan begin sterf het.

Die ergste nog was al die misbruik en vernielsigtigheid van die klerklike toerusting op die eerste verdieping; sowel as al die diefstal, misbruik en vernielsigtigheid wat op die grondvloer plaasgevind het. Selfs aan die strukture van jou geboue het hulle kwaad aangerig. Gate is byvoorbeeld skelm gegrou sodat van die sand van die fondasie skelm verkoop kon word. Waterpype en kragdrade is uitgeruk en gate in die mure gelos.

Jou geboue het eintlik gevaarlik begin word; en dit sou nie lank gewees het nie voordat jy sou moes intree voordat al die geboue geheel en al inmekaar gestort het nie. Dus het jy eerstens op die tweede en eerste verdiepings begin skoonmaak; en Nico en sy trawante daar vir ewig verban; maar ongelukkig het jy nog tyd nodig gehad alvorens jy die grondvloer kon skoonmaak van alle euwels.

Daar was dan nog van jou uiters getroue personeel wat regtig deur Nico en sy trawante mislei is; en jy moes hulle soveel tyd gun soos wat uiters moontlik was voordat jou geboue ineengestort het en almal binne gedood geword het. Ongelukkig vir dié getroue persone was dit hulle verantwoordelikheid om die geboue BETYDS te ontruim; aangesien jy hulle oor en oor gewaarsku het van die gevaar.

Jy het geglo, en in ‘n sterk mate geweet, dat die geboue binne ‘n dag sou ineenstort; en tot op die laaste sekonde gewag met die hoop dat die laaste paar getroue personeel sou uitstorm; maar O WEË!!! Hulle het nie en jy MOES uiteindelik optree! Die getroue personeel wat NIE betyds padgegee het nie moes maar ook gearresteer en vervolg word!!!

Weens die roekelose, gevoellose en koelbloedige houding van jou ontroue personeel teenoor hul medewerkers kon jy ‘n klag van poging tot moord teen hulle indien. Hulle is dadelik tronk toe geneem en het lewenslange tronkstraf gekry, sonder die moontlikheid van parool of die geringste moontlikheid van vrylating. Hulle, en hul kwaadwillige neigings, sal tot hulle vir ewig sterf gebind wees!!!

Nadat jy van die getroue personeel net betyds uit die geboue gekry het; wat alreeds begin kantel het; het jy die geboue van buite af gestut en dus beveilig; en weereens vir jou getroue personeel toegelaat om die geboue en al die inhoud te herstel; om sodoende vir baie, baie lank in vrede en harmonie weer te kan herstelwerk verrig.

Billy, kan ons nou kyk wat jy nie gedoen het nie; OMDAT DIT EERSTENS GEHEEL EN AL TEEN JOU OORSPRONKLIKE PLAN EN DOELWIT SOU INGEDRUIS HET; EN OOK ONLOGIES EN ONPRAKTIES SOU GEWEES HET!

Billy, jy het nie al jou personeel wat getrou was aan jou veranderde kledingstukke gegee om te dra; en opgeneem na die eerste verdieping toe; om moontlik enige verpligtinge uit te voer waarvoor hulle geen opleiding gehad het nie. Jy het jou ook nie verlustig daaraan om jou personeel, die wat getrou en ook die wat ontrou was, met siekte te besmet en met genoeë te sien hoe grusaam hulle sterf nie, het jy?

Daarna het jy OOK NIE AL jou geboue en besittings wat jy so sorgvuldig beplan en verwesenlik het aan flarde met plofstof laat vernietig NIE; met die gedagte om dit dan weer van vooraf presies soos dit was weer met nuwe material te bou. Dit sou ‘n mors van waardevolle material eerstens gewees het; en ook baie onnodige aarbeid veroorsaak het!

Billy, EK dink dat EK nou genoeg gepraat het oor jou wat ‘n nietige mens is; en wat NIE onlogies of onpraktiese dinge sal aanvang nie.

EK wil nou praat oor wat EK gedoen het toe EK ‘n soortgelyke probleem ondervind het. Jy het seker agtergekom dat jou Nico MY seun Satan afbeeld; omdat hy wat Satan is dieselfde aangevang het?

EK GAAN BESLIS NIE MY PRAGTIGE SKEPPING, DIE HEELAL WAT EK VIR MY MENSLIKE KINDERS AS ‘N EWIGE PARADYS EN TUISTE GESKENK HET, ENIGE SKADE AANDOEN; NET OMDAT ‘N NIETIGE SKEPPING VAN MY, NAAMLIK SATAN, GEDINK HET HY IS MY GELYKE!!!

Gaan dit dan ook LOGIES wees as EK my fisiese skeppings, die mense, nuwe werksklere (geestelike liggame) gee om op die tweede verdieping (MY HEMEL) te kom verpligting nakom van take wat hulle geen ondervinding van het nie? EK GLO NIE SO NIE!!!

Vir jou wat ‘n nietige mens is sal dit ONLOGIES en ONPRAKTIES wees; wat dan van MY wat ALMAGTIG en ALWETEND is???

LET WEL: INDIEN ENIGE PERSOON REDENEER DAT EK SO ONLOGIES OF ONPRAKTIES KAN OPTREE DAN KEN HULLE MY BESLIS NIE; EN DAN KEN EK HULLE BESLIS OOK NIE!!!

Later gaan EK meer uitbrei oor dié saak; maar wil nou net bevestig dat mense wat sterf KOM NIE NA MY HEMEL TOE NIE!!!

Verder, wil EK net noem dat EK Satan en sy engele SPOEDIG en DOELGERIG sal gedood; aangesien EK hoegenaamd geen behae daarin vind om vergelding deur pyn en lyding te laat geskied nie!!!

Noudat die LOGIKA van MY handelinge afgehandel is wil EK MY ‘WIL’ weer bespreek; en bevestig dat MY ‘WIL’ GAAN BINNEKORT GESKIED!!!

In Mattheus 6 vanaf Vers 9 het EK vir MY Seun Jesus gesê hoe jy en ALLE mense moet bid; en in dele van MY gebed spreek EK so “laat MY KONINKRYK kom; laat MY wil geskied, soos in die hemel net so OOK op die AARDE;” en EK eindig met “aan MY behoort die KONINKRYK, die KRAG en die HEERLIKHEID tot in EWIGHEID. AMEN.”

Dit is vir MY totaal onverstaanbaar dat BAIE mense glo hulle na MY HEMEL toe kom wanneer hulle sterf; veral in ag geneem dat NIEMAND wat gesond is en die lewe geniet regtig begerig of gretig is om te sterf.

EK sê DUIDELIK in die GEBEDE dat MY KONINKRYK NOG MOET kom; en dat MY ‘WIL’ op JULLE AARDE UITEINDELIK NOG MOET geskied; dit is dan LOGIES dat MY KONINKRYK nog NIE heers NIE; en MY ‘WIL’nog NIE op AARDE gedoen word NIE!!! EK is reeds NIE beindruk dat soveel biljoene mense beweer dat EK NOU NOG ‘n DOEL met ALLES het wat EK kwansuis veroorsaak om met hulle, en hul geliefdes te laat gebeur.

Orals waar EK in Bybeltye mense gedood het was dit geregverdig, doelgerig; en veral SPOEDIG. En ELKEEN van dié wat EK gedood het, het volgens MY MAATSTAAF die dood verdien.

Billy, jy is bewus daarvan dat daar min van jou geliefde suster Doreen fisies oorgebly het; net voordat EK haar kwansuis gedood het; en dit was onaanvaarbaar afgryslik. Wees verseker Billy, EK het haar OOK so gesien; EN DIT HET MY OOK ONTSTEL; Onthou, Billy, sy was ook een van MY ‘kinders’; of sy terwyl sy geleef het vir MY ‘AANVAARBAAR’ was of ‘NIE AANVAARBAAR’ was nie. Almal wat geleef het, of nou nog leef is MY ‘kinders’; totdat EK hulle die EWIGE lewe skenk of vir EWIG MOET vernietig!

Wat van jou skoonsuster, Lila, wat EK se borste albei basies oor twee jaar uiters pynlik kwansuis laat ‘afvrot’ het; voordat EK haar ook kwansuis uiteindelik gedood het? Jy het haar goed geken en kan nie EEN insident opnoem waar sy enige persoon leed aangedoen het of selfs effens teenoor onbeskof was. Watter voordeel het dit vir MY ingehou en hoe sou EK haar in die oë kon kyk toe sy kwansuis in in MY HEMEL opgedaag het nadat EK so wreed teenoor haar opgetree het?

INDIEN JY WEL GLO DAT EK DIT GEDOEN HET; EN JY AANVAAR DAT JY DIE REG HET OM MY TE VERGEWE, OMDAT DIT EEN OF ANDER REGVERDIGING BY MY GENIET; is daar minstens twee redes dat EK jou tot in der EWIGHEID NOOIT sal kan AANVAARBAAR VIND NIE!!!

EERSTENS: Jy spreek teen die HEILIGE GEES wat ‘n EWIGE onvergeeflike sonde is; aangesien jy bewus is dat die EK SELF die HEILIGE GEES is; en alhoewel jy dit weet, sal EK in ‘n latere gesprek oor die ‘HEILIGE GEES’ presies verduidelik wat jy daaroor moet skryf.

TWEEDENS: Hoe moet EK PERSOONLIK voel omdat EK van sulke gruweldade beskuldig word? Hoe sou jy gevoel het Billy? EK sal dit baie waardeer indien jy vir my die LOGIKA kan gee wat daarin bestaan dat EK MY ‘aanvaarbare kinders’ enigsens wil laat sterf; NET SOOS met dié wat die dood wel verdien. Alhoewel EK later weer sal moet praat oor ONSKULDIGE BLOED wil EK nou net noem dat MY ‘aanvaarbare kinders’ het ONSKULDIGE BLOED wat deur hul are vloei!

Verdoem EK NIE reeds dat oorloë nou geskied om daardie selfde rede? Mense NEEM die besluit om oorlog te voer en gedood ‘slegte’ mense en vergiet terselfdertyd die ONSKULDIGE BLOED van MY AANVAARBARE ‘kinders’ OOK; wat OOK ‘n ‘EWIGE ONVERGEEFLIKE’ sonde is!!!

EK gaan net gou die skuld plaas waar dit regtig behoort te wees:

Soos alreeds deur jou geskryf is het EK al die rede gegee hoekom EK vir Satan moes volmag gee; en wil net bevestig dat hy en sy moedswillige sondige engele en moedswillige sondige mense die oorsaak is van AL die pyn, lyding en ellendes. EK noem duidelik in 1 Johannes 5 Vers 19 “Ons weet dat ons uit GOD is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.”

MY WRAAK GAAN WEL IN OORVLOED WEES VIR MY “HARDNEKKIGE’ EN ‘MOEDSWILLIGE KINDERS’ WAT WILLEKEURIG BYGEDRA HET TOT DIE LYDING VAN DAARDIE ‘AANVAARBAARE KINDERS’ WAT SO MOES LY!!!

Die mense vra waarom EK sulke lyding ook dan toelaat; maar kan hulle nie besef dat EK moet die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ solank moontlik uitstel; met die hoop dat daar nog mense sal wees wat betyds tot bekering kom; en MY geskenk van die EWIGE lewe ontvang.

EK het Openbaring 11 Vers 18 afgesluit met die woorde “en om die verderwers van die aarde te verderf.” EK gaan dus nog die persone wat die aarde verwoes binnekort vernietig. Daar is mense wat glo dat EK die aarde geheel en al gaan vernietig en dan ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gaan skep. EK het wel genoem dat EK so gaan maak; maar MY woorde is letterlik opgeneem; en die konsep is dus verkeerdelik geskep dat dit die ‘letterlike en fisiese’ hemel en aarde is waarvan EK praat.

Die hele mensdom het die ‘NUWE’ Suid Afrika aanvaar omdat ‘n ‘NUWE’ regering oorgeneem het; EN dit is in hierdie konsep wat EK ‘n ‘NUWE’ hemel en ‘n ‘NUWE’ aarde gaan skep. EK, MY Seun Jesus en MY HEMEL wat nou vry is van Satan en sy engele gaan julle ‘NUWE’ hemel en julle ‘NUWE’ aarde binnekort geheel en al regeer en beheer.

Billy, EK weet dat jy dit wel verstaan maar jy moet vir die mense wat nie die regte boodskap van MY Bybel geleer word nie dit asseblief uitstippel dat EK telkens die woord ‘wêreld’ gebruik het om na die ‘moedswillige sondige mensdom’ te verwys. EK eindig Openbaring Vers 3 af met die woorde “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.” Is EK dan besig om te verwys na die ‘fisiese’ wêreld of na die ‘moedswillige sondige mense’? In I Korinthërs 15 vanaf Vers 20 sê EK onder andere “MY Seun Christus is die EERSTE Persoon wat opgewek is uit die dode; die dood is deur ‘n mens; en so is OOK die opstanding van die dode deur ‘n mens. Almal sterwe in Adam; en so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. As eersteling Christus, daarna dié wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die KONINKRYK aan GOD die VADER oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as Koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die EEN wat alles aan Hom onderwerp het, sodat GOD alles in almal kan wees.”

Met bogenoemde in gedagte; EK skep dus ‘n ‘NUWE Heelal’ wat eintlik bestaan uit jul ‘OU’ of ‘BESTAANDE’ Heelal; maar met ‘n ‘NUWE’ HEMELSE REGERING; vir die mense, diere en ALLE ander lewende wesens om daarin in PARADYSTOESTANDE vir EWIG te woon; met die DOEL dat hulle ter ERE van MY HEILIGE NAAM sal lewe. Onthou veral die bogenoemde woorde Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood”; wat dus dui op EWIGE LEWE vir ALLE lewende wesens!!!

In Genesis 1 vanaf Vers 28 sê EK onder andere vir Adam “EK het julle na ONS beeld gemaak, na ONS gelykenis; en EK het julle geseën, en EK sê vir julle: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder sê EK vir julle dat EK nou aan julle gee al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee EK al die groen plante as voedsel.”

Net na dié gesprek met hulle spreek EK in MY Bybel die woorde “En dit was so”; wat uiters betekenisvol is!!!

Nêrens het EK genoem dat sonde en die daaropvolgende ellendes op welke manier, ooit in MY skepping moes intree nie. OOK sou mense of ander lewende wesens NOOIT enige vlees geëet het nie, of een enkele druppel BLOED vergiet het nie!!! EK vra dus “Hoe sou dit gewees het indien sonde nooit ingetree het nie?

Die antwoord is vanselfsprekend; EK sou MY daagliks verheug het om MY ‘AARDSE’ KINDERS’ so RUSTIG, GELUKKIG en TEVREDE te gesien het; waar hulle hulle op ‘AARDE’ vir EWIG in PARADYSTOESTANDE sou voluit kon gelewe het!!! EK sou dan oneindigende en EWIGE VREUGDE uit MY skepping GENIET het! EN DIT GAAN BINNEKORT GEBEUR!!!

Billy, vra maar orals rond, en ieder en elk sal as’t ware dadelik, en sonder die geringste twyfeling, bevestig dat EK ‘ONVERANDERLIK’ is; en dat EK NOOIT VERANDERLIK sal word nie!!!

EK gaan in “GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF? (DEEL TWEE) verder uitbrei oor ‘ploegskare’, ‘wingerde wat geplant word’, ‘leeus wat by lammers lê’, ens., gesels; wat duidelik items of gebeuertenisse is wat NIE in MY HEMEL kan bestaan of plaasvind nie!!! EK HOOP BAIE MENSE LEES WAT EK VIR JOU HIER GEGEE HET OM TE SKRYF, EN OOK AL DIE ANDER BOEKE WAT JY NOG DRINGEND MOET VOLTOOI!!!

Met Liefdevolle Groetnis,

Jou HEMELSE VADER,

JEHOVA GOD

LET WEL: Enige vrae kan aan my gerig word op my webtuiste; truejehovahswitness.org.za, en ek sal dit daar beantwoord!

Dit is ‘n baie beter metode om te volg, aangesien ander persone daarby baat kan vind; ongeag of u met wat ek skryf saamstem of nie!

Douglas.

Leave a Reply