MOENIE HUIWER NIE; EIS VAN HULLE ‘N REGVERDIGING!!!

BYBEL VERGELYKINGS:

DIE ‘NUWE WÊRELD VERTALINGS VAN DIE JEHOVA SE GETUIES’ SE BYBELS IN VERGELYKING MET DIE ‘1611GJ KING JAMES’ BYBEL!!!

Ek reken dat enige veranderings aan die Bybel; wat nie strook met wat ons ALMAGTIGE HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, in SY Bybel laat skryf het; Satanies van oorsprong en aard is.


Veral as die korrekte bedoeling of die konteks daarvan; wat HY spesifiek wou oorgedra het; moedswillig nie behou is nie.

Ek wil nou die veranderings waarvan ek HUIDIGLIK bewus is uitstippel; waarvan sommige in my opinie UITERS GRUWELIK van aard is.

Ons HEMELSE VADER het in SY Bybel uitdruklik laat skryf dat enige persoon wat enigiets byvoeg tot SY Bybel; dat daar tot daardie persoon sal daar meer van SY toorn bygevoeg word met veroordeling.

Net so het ons HEMELSE VADER ook in SY Bybel uitdruklik laat skryf dat enige persoon wat enigiets wegneem uit SY Bybel; dat daar van daardie persoon ook sal weggeneem word van die gawe van die ewige lewe; wat HY met die oordeel aan daardie persoon sou geskenk het!!!

Lukas 4: 4 (1611GJ King James Bybel) “4 En Jesus antwoord hom en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie alleen van brood lewe nie, maar deur elke woord van God.”

Lukas 4: 4 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “4 Maar Jesus antwoord hom:” Daar staan ​​geskrywe: “Die mens moet nie leef van brood alleen nie.” (Waar is die bogenoemde UITERS belangrike woorde ??? Sien Mattheus 4: 4 hieronder !!!)

Matthew 4: 4 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “4 Maar in antwoord het hy gesê:” Daar is geskrywe: Die mens moet nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van Jehovah uitgaan.” (HULLE IS DUS BEWUS VAN DIE WOORDE WAT HULLE IN LUKAS 4:4 MOEDSWILLIG UITGELAAT HET!!)

ALLES wat ons HEMELSE VADER in SY Bybel laat skryf het is uiters belangrik; aangesien HY geweet het dat daar mense gaan wees wat SY Woord sou wou verdraai, of in twyfel trek.

Daar word heelwat in die Bybel geskrywe oor die geskiedenis van ons Heelal; vanaf die begin van die skepping van ons Heelal af het ons gelees van die gebeurtenisse van ons HEMELSE VADER se volk; en al hul doen en late.

Daardie geskiedenis is uiters belangrik om die egtheid van die Bybel te bewys en te ondersteun; on ook om ons te laat vertaan wat alles plaasgevind het tot en met hede.

So is ALLES wat in die Bybel geskrywe staan dus uiters belangrik; met die dat sekere onderwerpe individueel bespreek en verstaan word.

Die Bybel is soos ‘n legkaart; in die dat daar buite om ‘n raamwerk bestaan waarin al die ander gedeeltetjies pragtig pas.

Wanneer ‘n legkaart voltooi is; word die beeld of prent wat te voorskyn kom; dan die gedeelte wat die werklike doel van die legkaart uitpluis.

Ek wil nou met hierdie skrywe wys hoe van die ‘legkaart gedeeltetjies’ van die Bybel gruwelik en onheilspellend gepeuter is.

As ek dus noem dat daar met hierdie of daardie uiters belangrike ‘legkaart gedeeltetjie’ van die Bybel verdraai of gepeuter is; beteken dit nie dat daardie ‘gedeeltetjie’ mag uitgesonder word uit die Bybel in sy geheel nie.

Die onderwerpe wat in die Bybel van toepassing is, is ‘tydsgebonde’, ‘Bybeltema gebonde,’ ‘profeties gebonde’, ‘geestelike doelwitte gebonde,’ ‘Bybel vereistes gebonde’, ens.

Soos byvoorbeeld,

WAT HET ONS HEMELSE VADER GESÊ MOET ONS VAN HOM VRA:

Ek gaan nou eers begin met die UITERS belangrike ‘Onse VADER Gebed’!

Mattheus 06:13 (1611GJ King James Bybel) “En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, Amen”

Mattheus 06:13 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “13 En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” (Waar is die UITERS belangrike woorde wat in die King James Bybel verskyn ???)

Die woorde Want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, Amen” wat verwyder is; kan net deur Satan geinspireer geword het.

Satan is immers die een Persoon wat in die begin daarop wou aanspraak maak; en dus kan ek seker aflei dat ‘Die Beheerliggaam’ van Die JEHOVA se Getuies hom heimlik ondersteun; of moontlik oortuig is dat dit wel alles in elk geval aan Satan behoort.

Verder, die feit dat hierdie bogenoemde woorde verwyder is toon, myns insiens, dat ‘Die Beheerliggaam’ van die JEHOVA se Getuies regtig nie bewus is; of regtig omgee; dat ons HEMELSE VADER hulle NOOIT in der ewigheid gaan vergewe nie; omdat hulle soveel biljoene mense oor soveel jare moedswillig mislei, of al mislei het.

Ek gaan verder hieroor uitbrei as ek dieselfde gebed wat in Lukas 11:2 voorkom bespreek!!!

Kom ons kyk hoe SKEND hulle verder die ‘Onse VADER Gebed’!!!

Lukas 11: 2 (1611GJ King James Bybel) “2 En Hy het vir hulle gesê: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; Laat u koninkryk kom; laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde;”.

Lukas 11: 2 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “2 Toe sê Hy vir hulle:” Wanneer julle bid, sê: “Vader, laat u Naam geheilig word. Laat u koninkryk kom.”

Weereens: Eerstens, hoekom is die ‘Onse’ in “Onse VADER” verwyder; en tweedens, hoekom ook al die onderstreepte woorde wat donkerder uitgelig word in die Skriftuur in die 1611GJ King James Bybel, nie aangebring nie???

Om die eerste gedeelte, naamlik ‘Onse’, te ontsyfer is dit my mening dat ‘Die Beheerliggaam’ van die JEHOVA se Getuies weet dat daar mense is wat ons HEMELSE VADER dien; en dan is daar biljoene mense wat soos hulle; moontlik onbewustelik of nie werklik omgee nie; ook aan Satan se mag, krag en glorie glo!!!

Dan is daar die woorde “laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde”; wat ook deur ‘Die Beheerliggaam’ van die JEHOVA se Getuies moedswillig uitgehaal is; weens die feit dat hulle seker nie glo dat ons HEMELSE VADER se ‘WIL’ ooit gaan iewers of êrens geskied nie; maar wel dat hul Sataniese vader se wil wel sal geskied.

Alvorens my menings goedsmoeds verwerp word; moet daar in ag geneem word dat daar biljoene mense is wat in die ‘ewolusie leringe’ of in die ‘reïnkarnasie leringe’ glo; veral die beherende hooggeplaastes in baie gelowe!!!

Onthou gerus dat daar nie in een van daardie leringe ‘n skeppende god is nie; en ook dus nie ‘n hemelse tuiste nie!!!

Dus, dit wat net so terloops in die Bybel geplaas word; of uit die Bybel verwyder word; kan op die oog af heel onskuldig blyk te wees; tensy daar bewus gemaak word dat daar heel moontlik ‘n geheime en aaklige agenda of doelwit iewers skuil.

Onthou ook WAT die betekenis van die woorde “laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde” in werklikheid beteken.

Terloops, wat is eintlik ons HEMELSE VADER se ‘WIL’???

In Genesis 1:26 – 28 word geskrywe “26 En GOD het verder gesê: “Laat ons mense maak na ons beeld, ooreenkomstig ons gelykenis, en laat die visse van die see en die voëls van die hemel en die mak diere en die hele aarde en al die kruipende diere wat op die aarde kruip, aan hulle onderworpe wees.” 27 En GOD het die mens na sy beeld begin skep, na GOD se beeld het hy hom geskep; man en vrou het hy hulle geskep. 28 Verder het GOD hulle geseën, en GOD het vir hulle gesê: “Wees vrugbaar en word baie en vul die aarde en onderwerp dit, en die visse van die see en die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde kruip, moet aan julle onderworpe wees.”

Eerstens, soos vanaf bogenoemde Skrifture gesien en besef kan word, beteken dit dat ons HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, se ‘WIL’ word geheel en al NOG GLAD NIE op aarde gedoen nie; en daarom vra ons “Laat U wil geskied”; wat beslis lei tot die feit dat GOD se ‘WIL’ nog hier op hierdie selfde aarde NOG gaan geskied!!!

Blykbaar is dit beslis nie die mening van ‘Die Beheerliggaam’ van die JEHOVA se Getuies nie!!!

Nog ‘n punt om oor te peins is dat ons weet dat Satan deur Jesus uit die HEMEL tot in ewigheid verwyder is; wat nog ‘n sterk punt is om te bewys dat ‘Die Beheerliggaam’ van die JEHOVA se Getuies meer rede gegee het om in Lukas die woorde “wat in die HEMEL is” te verwyder!!!

Dit is in my opinie seker van die mees Sataniese afwykings wat met ‘n Bybel gedoen kan word!!! DIT IS IMMERS DIE ‘ONSE VADER GEBED’ WAAR ONS AAN ONS HEMELSE VADER SELF BID!!!

EN ALLES WAT ONS HOOP OM TE ONTVANG OF NODIG SOU HÊ TOT IN DER EWIGHEID; IS DAARIN VOLMAAK AANGEBRING!!!

Ek gaan nou verder net vergelykende Skrifture behandel:

Genesis 2: 7 (1611GJ King James Bybel) “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en  in sy neus die asem van die lewe geblaas; en die mens het ‘n lewende siel geword. ” (Die Afrikaanse Bybel skryf ook van ‘n ‘SIEL’!!!

Genesis 2: 7 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se  Bybel) “En die HERE God het voortgegaan om die man uit die stof van die aarde te vorm en in sy neus die asem van die lewe geblaas, en die man het ‘n lewende siel geword. (Hulle vorige vertalings).

Genesis 2: 7 (Die GRYS Bybel) (2013GJ NUUTSTE VERTALING: ‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ Bybel) “En die HERE God het voortgegaan om die man uit die stof van die aarde te vorm en in sy neus die asem van die lewe te blaas, en die man het ‘n lewende persoon geword.” (‘SIEL’ en ‘PERSOON’ het glad nie dieselfde betekenis nie; en dit is duidelik in teenstelling met wat hulle voorgee om te leer!!!)

Daniël 3: 9 (1611GJ King James Bybel) “Hulle spreek en sê aan die koning Nebukadnesar, o Koning, lewe tot in ewigheid.”

Daniël 3: 9 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “9 Hulle antwoord en hulle sê vir die koning Nebuchadnez’zar:”. O koning, woon vir onbepaalde tye. (Hoekom diè vreemde en onvanpas misleidende verandering ???)

Mattheus 17:21 (1611GJ King James Bybel) “Howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting.” (Verskoon asseblief die direkte Engelse woorde gebruik; want die doel is om eintlik te toon dat daar wel ‘n Skriftuur daar is!!!)

Mattheus 17:21 (Afrikaanse Bybel Vertaling) “Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.”

Mattheus 17:21 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’  se Bybel) “21  —-”    (VERWYDER!!! HOEKOM???)

Mattheus 18:11 (1611GJ King James Bybel) “Want die Seun van die mens het gekom om die wat verlore is te red.”

Mattheus 18:11 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’  se Bybel) “11 —-”    (VERWYDER!!! HOEKOM??? HET JESUS DAN NIE SY LEWE GEGEE OM VIR ONS ALMAL ‘N KANS TE GEE TOT DIE EWIGE LEWE??? SATAN HET; MET DIE HULP VAN ‘DIE BEHEER LIGGAAM’ VAN DIE JEHOVA SE GETUIES; HIER BESLIS ‘N HARDE HOU TEEN JESUS SE OPOFFERING INGEKRY!!!)

Markus 15:28: (1611GJ King James Bybel) “En die Skrif is vervul wat sê; En hy is by die misdadiers gereken. “

Markus 15:28: (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’  se Bybel) “28  —-”    (VERWYDER!!! HOEKOM?????????)

Markus 16: 9-20 van die 1611GJ King James Bybel is vervang in die vorige vertalings van ‘Die JEHOVA se Getuies’ se Bybel met hul eie vertolking; en toe later in hul NUWE GRYS BYBEL, DIE 2013GJ NUWE vertaling van ‘Die JEHOVA se Getuies se Bybel’ weer vervang met ‘n ander stelling of verduideliking!!! HOEKOM???????

Johannes 5: 4 (1611GJ King James Bybel) Basies dieselfde as die Afrikaanse Bybel soos hierna aangegee word!!! 4 Want ‘n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan ná die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het”

Johannes 5: 4 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “4  —-”    (VERWYDER!!! HOEKOM???????)

Johannes 8: 1-11 (1611GJ King James Bybel) Daar is elf Verse aangebring in die 1611GJ King James Bybel wat redelik verander is in die vorige ‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel; en wat heeltemal uitgehaal is uit hul NUUTSTE GRYS BYBEL weergawe, naamlik die ‘2013GJ Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’  se Bybel!!! In bogenoemde Bybel van ‘Die JEHOVA se Getuies’ begin Johannes 8 doodeenvoudig met Vers 12. Julle moet maar self dink of dit die toppunt van vermetelheid is!!!

Handelinge 08:36 & 37 (1611GJ King James Bybel) Basies dieselfde as die Afrikaanse Bybel soos hierna aangegee word!!! 36 En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? 37 Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. “

Handelinge 8:36 & 37 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’  Bybel ” “36 En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? “37  —-”    (VERWYDER!!! HOEKOM???????)

Handelinge 28:29 (1611GJ King James Bybel) Basies dieselfde as die Afrikaanse Bybel soos hierna aangegee word!!! “29 En toe hy dit gesê het, het die Jode, onder groot woordestryd met mekaar, weggegaan.”

Handelinge 28:29 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “29  —-”    (VERWYDER!!! HOEKOM???????)

Kolossense 1:14 (1611GJ King James Bybel) Basies dieselfde as die Afrikaanse Bybel soos hierna aangegee word!!! “14 in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.”

Kolossense 1:14 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “14 deur middel van wie ons ons bevryding deur ’n losprys het, die vergifnis van ons sondes.” (Is die BLOED van Jesus nie werklik die belangrikste deel van dié Vers nie???)

1 Johannes 5: 7 & 8 (1611GJ King James Bybel) Basies dieselfde as die Afrikaanse Bybel soos hierna aangegee word!!! “7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een “

1 Johannes 5: 7 & 8 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’ se Bybel) “7 Want daar is drie wat getuig, 8 die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.” (Glad nie eers naastenby dieselfde BEWOORDING nie!!!!!!)

Openbaring 01:11 (1611GJ King James Bybel) “Hy sê: Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en wat jy sien, skryf dit in ‘n boek, en stuur aan die sewe gemeentes wat in Asië is, in Efese is, en wat in Smirna is, en wat in Pergamus is, en wat in Thiatire is, en wat in Sardis is, en wat in Filadelfía is en wat in Laodicea is.”

Openbaring 01:11 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’  se Bybel “wat gesê het: “Skryf wat jy sien in ’n boekrol en stuur dit aan die sewe gemeentes: in E′fese en in Smirna en in Per′gamum en in Tiati′ra en in Sardis en in Filadel′fia en in Laodise′a.” (WEEREENS, waar is die woorde “Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste,” HOEKOM IS DIT VERWYDER?????? Glo die Beheerliggaam werklik dat Satan dalk die ‘OMEGA’ gaan word???)

Openbaring 22:14 (1611CE King James Bybel) “Geseënd is hulle wat die gebooie doen, sodat hulle die reg mag hê tot die boom van die ewige lewe, en mag ingaan deur die poorte tot in die stad.”

Openbaring 22:14 (‘Nuwe Wêreld-vertaling van die JEHOVA se Getuies’  Bybel) “14 Gelukkig is dié wat hulle klere was, sodat hulle die reg kan hê om na die bome van die lewe te gaan en sodat hulle deur die poorte ingang tot die stad kan verkry.” (Hoe kry die JEHOVA se Getuie Bybel dit reg om “Geseënd is hulle wat die gebooie doen” met “Gelukkig is dié wat hulle klere was” te vervang???????)

Terafsluiting, daar is nog so een of twee, of miskien heelwat meer, van hierdie afskuwelike veranderings, maar bogenoemde is genoeg om te verwag dat hulle hul Bybel regstel; alvorens hulle weer mense wil nader!!!!

One Response to “KAN DIE JEHOVA SE GETUIES DIE VERANDERINGS IN HUL BYBELS REGVERDIG???”

  • krasin says:

    Alhoewel hulle min of meer by die fundamentalistiese stromings van die Christendom gereken kan word wat slegs die Bybel as bron van godsdienstige leerstellings aanvaar, word Bybeltekste in die algemeen krities bestudeer. Hulle aanvaar dus geen leerstellings dat die aarde letterlik in sewe dae geskep is of dat mense ‘n onsterflike siel het nie.

Leave a Reply